dijous, 15 de desembre de 2011

Documentació "en net"

La documentació que hem treballat al llarg d'aquest quadrimestre serà "posada en net" i penjada en aquest website durant el segon quadrimestre